– Vi har et sted mellom 90 og 100 deltakere, i alle aldere, fra 0 til 90. Det er knøttesang, rytmesprell, aspirantkor og voksenkor, sier Anne Karin Stormyr, som er leder for Musica Sacra.

Denne uken har organisasjonens årlige sommerkurs blitt avholdt på Bildøy bibelskole utenfor Bergen. Her har det vært gregoriansk tidebønn, foredrag og korøving. I kveld er det konsert i Bergen domkirke, hvor blant annet Bach-kantate BWV 140, «Sions vekter hever røsten», oppføres.

Revitalisering

Kurset ble først arrangert i 1955. De seneste årene har det fått ny giv.

– På 60- og 70-tallet hadde vi mange deltakere som ikke bare sang, men også var musikere og komponister som skrev musikk underveis i kurset.

Så fulgte en nedgangsperiode der kurset ble nødt til å leie inn musikere for å kunne framføre Bach-kantater.

– Men nå er musikerne på plass igjen. Vi stiller med strykere, blokkfløyter og solister, så vi kan fremføre musikken med orkester, ikke bare a capella.

I år har de også fått besøk av fire studenter fra Musikkhøyskolen.

– Henrik Ødegaard, som har gjort et stort arbeid for opplæringen av gregoriansk sang i Norge de siste 30 årene, kunne dessverre ikke komme i år. Men han har lært opp fire kirkemusikkstudenter som bidro i år.

Også babysang som trosopplæring har vært en del av kurset.

Sang i skolen

Sang- og kor-opplæring har blitt særlig relevant den siste tiden, etter at regjeringens nye forslag om å fjerne sang fra læreplanene i norskfaget. Det har skapt et engasjement rundt om i landet som også Musica Sacra er med på.

– Hvis man går tilbake til de tidlige tider, til det antikke Hellas, så ser man jo at sang, musikk og kreativitet var en av de store stolpene i utdanningen. Det er utrolig trist om de skulle klare å ta sangen vekk fra læreplanene.

Stormyr påpeker at Musica Sacra og andre organisasjoner engasjerer seg i saken.

– Vi som jobber med dette er jo aktiv i oppropene rundt dette. Kirkerådet burde også være veldig tydelige her.

Hun minner samtidig om alle de andre initiativene som finnes for å styrke sangen i andre sammenhenger.

– Parallelt med det har vi jo alt sang- og kor-arbeidet i kirkene, vi har Syngende kommuner, Krafttak for sang, sang i eldreomsorg, og så videre. Det er sang i mange settinger. Heldigvis er det mange som ser det hvor viktig det er.

Sangen setter spor som aldri blir borte.

– Vi som driver med sangopplæring ser jo det at sangen du har lært forsvinner aldri. Det er som å trykke på en knapp og så kommer sangen. Selv blant eldre mennesker som ikke har tale igjen kan være med på andakt og synge alle vers av en salme.