I Tyskland finnes allerede over førti sykehus med egne kortilbud for pasientene. Siden 2010 har sykehusene der hatt mulighet til å bli sertifisert som egne «syngende sykehus».