Salmer sto helt sentralt da luthersk kristendom ble spredt. Gjennom nydiktede salmer på folkelige melodier og med tekster på morsmålet ble Martin Luthers idealer «sunget inn» i befolkningen.