– Vi vil jo at salmene skal være folkelige og at det skal være gang i dem, men det virker som vi forveksler tempo med sving. Vi tror at jo hurtigere det går, jo mer svinger det. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Fellessang fungerer når den er felles, sier Ulrik Spang-Hanssen.