Bare to av de 24 albumene som han har gitt ut gjennom et langt liv som komponist, har vært direkte­ knyttet til kristentroen­ han vokste opp med i bygda Bjerkreim i Rogaland. Når messen Missa Caritatis (1995) og Kong David (2004), med tekster av Edvard Hoem, nå får sin oppfølger med Fra kjerke og katedral, favner musikken videre enn tittelen antyder.