«Annen symfoni» kaller han den, «annen» betyr naturligvis Symfoni nr. 2 – men mer en «annen» symfoni, som lever sitt eget liv, organisk vokser den ut av den enorme klangmassen, organisk hviler den når bølgene er i ro. Den er en dansk/norsk gave og bestilling i forbindelse med Oslo-Filharmoniens 100-årsjubileum i koronaåret – nå mottatt under Ultimafestivalen av gavemottakeren selv og en uhyre årvåken dirigenten Ingar Bergby.