En gang i året myldrer messelokalene på Lille­strøm av kirkefolk fra hele landet. Temaet som samler er opplæring i tro. Blant teologene og pedagogene var det i høst for første gang en nordmann til stede som har skrevet en systematisk teologi. Forrige gang en slik bok ble presentert på norsk, var i 1946.