I alle fall er det det Bernhard Mohr prøver å sei oss i den velskrivne, nyanserte og innsiktsfulle boka Hva vil russerne med Norge?