Kultur

– Vi liker alle å kunne reise sammen med familie og venner og delta på felles opplevelser, ikke sant?

Spørsmålet kommer fra Merete Kvamme Fabritius, forsker ved Nordlandsforskning. Hun er en av initiativtagerne og nå leder av forskningsprosjektet «Opplevelser for alle» som skal forske på tilgjengelig turisme. Målet er å kartlegge hvordan norsk reiseliv kan bli tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå.

– Prosjektet vil bidra til bedre inkludering og større mulighet for flere til å delta på de ulike arenaene i samfunnet, sier Fabritius. Det vil dessuten kunne utvide markedet for bedrifter i reiselivet, mener hun:

– En stor andel av befolkningen har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det betyr at der er et stort marked vi kan nå om vi legger bedre til rette.