Robert W. Lee hadde et bilde av sin forfader Robert E. Lee på veggen på gutterommet, sammen med sørstatenes flagg. «Onkel Bob», kalte familien generalen fra den amerikanske borgerkrigen, og de omtalte ham med stolthet.