– Dette spørsmålet reiser seg for alle som studerer religion: Hvordan, hvorfor og hvor dyp er forbindelsen mellom religion og vold, skriver redaktørene av boken Violence and the World’s Religious Traditions, som nylig utkom i Oxford.