Kultur

Dette var en av konklusjonene da forskere i går diskuterte hvordan reformasjonshistorien ble gjenfortalt under fjorårets 500-årsmarkering.

Under et seminar på Litteraturhuset i Oslo i regi av KIFO og Teologisk fakultet ble «alle jubileers mor» drøftet.

– Poenget er ikke å ha en akademisk lek. Poenget er at jubileer kan brukes til formulere politiske budskap inn i samtiden. De kan sees på som speil på vår tids verdier og interesser, forklarte Olaf Aagedal, forsker ved KIFO i sitt åpningsforedrag.

Jubelfester