Dei palestinske styresmaktene har oppdatert pensumet i skulebøkene for elevar på alle skuletrinn. I dei er blant anna Israel fjerna frå karta. Alle referansar til fredsprosessar mellom landa i dei siste 25 åra er også utelatne.