Nå har Jostein Berglyd skrevet den første biografien om personen med størst innflytelse på nazi-regjeringens kirkestyre. Som ekspedisjonssjef var Sigmund Feyling kirkeminister Ragnar Skanckes høyre hånd. Feyling var teologen, og gjennom krigsårene var det han som i stor grad la føringene for okkupasjonsmaktens kirkestyre.