I mange år har den markante folkemusikknestoren fra Setesdal kjempet for at så vel kirke som bedehus tar et oppgjør med sin historie og ber om unnskyldning for måten folkemusikere er behandlet på. Nå har det skjedd, og Bjørgum kaller det enestående.