I dag fikk Våler kirke i Hedmark Statens byggeskikkpris. Det er første gang et kirkebygg vinner prisen.