Anne Karin Sæther, tidligere­ kommunikasjonssjef i Bellona, lanserer i neste uke boken De beste intensjoner. Her følger hun norsk oljehistorie og hvordan klimapolitikken har blitt utviklet i samsvar med denne. Hun ser mye positivt i Statoils ønske om å gå fra et olje- til energiselskap, men er også kritisk til hvordan Statoil har framstilt seg selv i mediene, i tråd med en skjerpet klimaoppmerksomhet i offentligheten.