Hver generasjon virker å ha nok med sin egen plage. Slik har det i hvert fall alltid vært. Hvorfor se langt fremover, til neste generasjon, når det finnes så mange muligheter til å gjøre livet enklere og mer effektivt her og nå? Det er slik mennesket har tenkt, før vi, nærmest for skams skyld, har myntet ut én spesifikk trussel mot naturen og livet selv. Det har vi imidlertid ikke gjort av hensyn til dem som kommer etter oss, vi har gjort det av egeninteresser fordi vi oppriktig fryktet noe der og da.