Kunstfilmen Tiden går er hovedverket i Ane Hjort Guttus utstilling eating or opening a window or just walking dully along som åpner i Bergen Kunsthall i morgen, som en del av Festspillene i Bergen. Filmen handler om en kunststudent som prøver å kombinere politisk aksjonisme med kunstnerisk virksomhet.