Lenge før avisenes samlivsspalter snakket Gordon Johnsen åpent om både seksualitet og psykisk sykdom, og han gjorde det der det kanskje var mest tabu – blant kristne. Mennesker som møtte ham, husker ham godt. For ham var kjærlighet avgjørende i forholdet mellom terapeut og pasient.