«Vi lever i et spenningsfelt:» Slik begynner Gunnel Vallquists lille bok, Steg på vägen, fra 1983. «På den ene siden det rasjonelle – bevisbare – fornuftige, på den andre siden det irrasjonelle – ubeviselige – intuitive.» Spenningsfeltet Vallquist levde i, strakk seg fra de høykulturelle sfærene i Svenska Akademien til stillheten i lønnkammeret.