Kultur

«Vi lever i et spenningsfelt:» Slik begynner Gunnel Vallquists lille bok, Steg på vägen, fra 1983. «På den ene siden det rasjonelle – bevisbare – fornuftige, på den andre siden det irrasjonelle – ubeviselige – intuitive.» Spenningsfeltet Vallquist levde i, strakk seg fra de høykulturelle sfærene i Svenska Akademien til stillheten i lønnkammeret.

Motsetninger

Dette spenningsfeltet har også interessert forfatter og oversetter Alva Dahl, som nå jobber med en biografi om Vallquist.

– En overgripende tanke i min bok, er foreningen av paradokser hos Gunnel Vallquist, sier Dahl og utdyper: