Fragmentene tilhører den britiske nonprofit organisasjonen Egypt Exploration Society (EES). Selskapet bekrefter at fragmentene aldri har vært til salgs, men de skal ha blitt solgt gruppevis i årene 2010 til 2013. Oxford-professoren var leder for Oxyrhynchus Papyri prosjektet som studerte gamle manuskripter funnet på en søppeldynge i nærheten av Oxyrhynchus i Egypt. Det er i denne samlingen de aktuelle manuskriptene hører hjemme.