Menneskeheten ­greide å handle raskt og ­stoppet svekkelsen av ozonlaget. Vi for
bød og skiftet ut noen kjemi­kalier og produkter. Det er ­hardere og mer komplisert å stoppe klima­krisen. Noen blir fortvilt over treig ­framgang og leter etter nye løsninger. Andre ser etter en lett måte å ­slippe unna. ­Dette har ført til ­stadig flere forslag til globale teknologiske inngrep for å ­stoppe oppvarmingen. Det blir på ­engelsk kalt «geo­engineering». Jeg kaller dem planetingeniører.