SINTEF-forsker Joe Gorman skal lede det europeiske forskningsprosjektet som skal berede grunnen for vår grønne fremtid. Et hovedpunkt blir hvordan vi tilrettelegger for bruk av elbil og forvaltning av strømmen.