Den ortodokse kirken stod på tsarens og de hvites side gjennom revolusjon og borgerkrig. De privilegerte klassene skulle etter bolsjevikenes ideologi likvideres. I februar 1920 var slaget tapt i nord, og rundt 1.000 russere flyktet fra Arkhangelsk med isbryteren Kuz’ma Minin til Norge. I underkant av to millioner flyktet eller emigrerte på grunn av den kommunistiske makt­overtakelsen. Rundt 700 havnet før eller senere i Norge.