– Dette vil mest sannsynlig føre til forvitring av kulturarbeidet i kirken, og dermed også forvitring av folkekirka, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen.