Selv finner hun det ikke klimapolitisk forsvarlig å ta fly fra Trøndelag for å være med når dørene åpnes i Litteraturhuset i Oslo i kveld. Der samles et panel av forfattere som har bidratt med tekster: Knut Nærum, Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Tina Åmodt, Eirik Martiniussen og Bård Lahn. Miljøminister Tine Sundtoft (H) deltar også i spissen for et politikerpanel med representanter fra andre partier.