Kultur

Rapporten fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som ble lagt frem i mars (Oppvekstrapporten 2017) slår fast at hvert tiende barn i Norge vokser opp i relativ fattigdom. Rapporten sier også at denne andelen er tre­doblet i løpet av de siste 14 årene.

aaberge
Vis

Forsker Rolf Aaberge (bildet) i Statistisk sentralbyrå anslår derimot at prosentandelen av fattige barn i Norge reelt ligger på under halvparten av det som ble lagt frem i Oppvekstrapporten. Sammen med kollegene Audun Langørgen og Petter Lindgren har han gått gjennom beregningene.

– Rapporten gir et ufullstendig bilde av barnefattigdommen, sier Aaberge.