Radesyken var en forferdelig sykdom som herjet i Norge på 1700- og 1800-tallet. Den kom i mange varianter, men de som ble rammet var «dødens fanger». Så ble sykdommen borte. I boka med den lett groteske tittelen Blod og bein, gitt ut av Nasjonalbiblioteket, kan du lese om denne spesielle og tidsbestemte sykdommen og mye mer.