Det er ti år siden listene over hvilke forfattere og tekster elevene skal lese forsvant ut av skolen. Det var det Høyre-politiker Kristin Clemet og hennes reform Kunnskapsløftet som sørget for. I Danmark der kanon-idéen i denne omgang er hentet fra, er den litterære kanon gjeninnført i skolen.