Kultur

I en artikkel i tidsskriftet Internasjonal Politikk spør religionsviteren Egil Asprem blant annet om reformasjonen var terrorismens vugge. Likhetstrekkene mellom reformatorene og jihad-istene ser han både i mediebruk, i billedstorming og i brutalitet. Asprem er for tiden knyttet til Stockholms Universitet.

Ingen ønskereprise

Asprems artikkel har tittelen «Om religionspluralisme, reformasjon og postsekularitet» og drøfter ­påstanden om at islam er en trussel­ mot «sekulære» og «demo­kratiske» verdier. Han går også i rette med dem som mener­ at dagens islam må gjennom en reformasjon på linje med den kristendommen måtte ­gjennom for 500 år siden. Han avviser tanken som en besynderlig forestilling.

– Ingen med kjennskap til ­reformasjonens barbari og bruta­litet ønsker seg en reprise, skriver Asprem.