Ole Robert Sunde

Få norske samtidsforfattere kjenner sorglitteraturen innenfra som Ole Robert Sunde, gjennom bøkene han har skrevet etter sin kones død. Vi har spurt hvilke bøker som har gitt mest til hans egen måte å forholde seg til sorg på.