Frelsesarmeens julegryte er en merkevare, slik som DNB – men med motsatt fortegn. Major i Frelsesarmeen, Flemming Baunø 
– du har «frosset» deg gjennom noen grytedager gjennom årene?