Kultur

Fredag forsvarte Mihálykó sin doktorgrad om tidlig kristen ­liturgi. Ett av funnene hun har gjort var på en del av papyrus-samlingen på Universitetet på Blindern. Til sammen har hun studert 300 slike liturgiske biter.

– Jeg har funnet en nedskrevet bønn fra den koptiske kirken som vi ikke kjenner fra andre kilder, fra cirka år 600. Det er den eldste bønnen vi kjenner for å helliggjøre nattverds­kalken. Den har jeg tolket og oversatt, og denne delen av liturgien må sees i sammenheng med en rekke­ ­andre papyrusfunn fra Egypt, som befinner seg rundt omkring i verden, forteller hun.

Mange biter

Hun vil rett og slett bidra til en mer helhetlig forståelse av den tidlige, kristne­ liturgien.