Mudde og Kaltwassers lille bok er en av de sentrale bøkene om emnet, og det er på høy tid at den endelig kommer på norsk. Det sentrale poenget i boka er at populisme ikke er en politisk ideologi, siden det sjelden er noen tydelige ideer å spore som sådan i den populistiske praksisen. Det er heller, foreslår forfatterne, en «tynn ideologi» - det er måten andre politiske tanker iverksettes på som er det viktige.