Bibelselskapet eller Norgga Biibbal searvi kaller det selv en historisk begivenhet for samisk språk og kultur. 30 års arbeid har resultert i en full oversettelse til det største av de samiske språkene. Tekstene er blitt til i et samarbeid mellom samiskspråklige og teologiske medarbeidere fra Norge, Finland og Sverige. Bibelen er å finne på nettsiden www.biibbal.no.