I Norge har vi visst lite om forekomsten av vold og seksuelle overgrep i aldersgruppen over 65 år. Den første brede undersøkelsen på feltet er nylig lagt frem. Prosjektleder Astrid Sandmoe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sier at vold og overgrep mot eldre mennesker er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.