Stortingets kulturkomité etterlyste i 2015 en «helhetlig plan for korutviklingen». Kulturdepartementet inviterte kororganisasjonene til innspillsmøte i fjor høst. Koralliansen, en samling av disse organisasjonene, leverte i mars et satsingsforslag og ba om 1,7 mill. kroner til dirigentutvikling.