Tidekverv skal urfremføres på Kirkemusikkfestivalen i Oslo. Hun er opptatt av å bevare og fornye folkemusikken, og er glad for at den nå har en naturlig plass i kirken.