Biibbal 2019 som i helgen gis til barn i Kautokeino erstatter en oversettelse fra 1895. I 1619 kom imidlertid de første kirketekstene på et samisk språk. På hele 1600-tallet var det på svensk side det skjedde, og tekster ble oversatt til umesamisk, pitesamisk eller sør-samisk, eller en blanding av disse.