I helga mottok programleder Annelita Meinich dødsbudskapet for Diktafon, Norges eneste program kun for poesi. Meinich bekrefter, men vil ikke kommentere.