Kultur

Torleif Elgvin, internasjonal forsker på Dødehavsrullene, du har 
tydet tegn og papyrustekster i 25 år – nå dukker forfalskningene opp, så alvorlige at du mener FBI og israelsk politi må inn i bildet?

– Vi identifiserer stadig nye forfalskninger. Da vi startet forskningen på Dødehavsrullene gikk vi ut fra at alt var ekte. Etter hvert - så sent som i 2014 – begynte vi å ane uråd. Vi forsket på fragmenter i den norske Schøyen-samlingen - verdens største private samling av antikke tekster. Etter halvannet år var vi rimelig sikre på at vi sto overfor flere forfalskninger. Resultat av arbeidet viser nå at åtte av de gammeltestamentlige tekstene fra Judeaørkenen er ekte, åtte tidligjødiske tekster er det heller ingen grunn til å tvile på. Men ni er forfalsket, og i ti tilfeller har vi foreløpig ikke konkludert, de fleste av disse ligger tynt an. De fleste fragmentene i fire amerikanske samlinger er falske. Og vi vet at det fortsatt finnes forfalskninger hos en antikvitetshandler i Betlehem, han har solgt mange allerede.

– Det virker jo merkelig at det ikke går an å få has på dette. Dødehavsrullene regnes som det viktigste arkeologiske tekstfunn i det 20. århundre, rester av mer enn 900 bokruller ble funnet med et steinkast nær Qumran ved nordvestbredden av Dødehavet i årene i 1947 til –56. Det er snakk om økonomisk kriminalitet i enorm størrelsesorden – og herjinger med verdensarven?

– Det finnes fire amerikanske samlinger som ligger enda dårligere an enn Schøyen-samlingen - av rundt 30 fragmenter anslår jeg at mellom 25 og 29 er falske. Er det tilfeldig at konservative kristne samlere i Texas nettopp fikk kjøpe en forfalsket tekst fra Tredje Mosebok som avviser homofilt samliv? Neppe. Jeg håper FBI eller israelsk politi tar initiativ til å sjekke større bankoverføringer fra konti i Betlehem og Sveits til personer som har bidratt til slik dirty business. Israelske oldsaksmyndigheter bør ta initiativ her. Så spørs det om en av de amerikanske, kristne samlingene vil gå til rettssak – de har betalt flere millioner dollar for falske fragmenter.