Det var først en gang på 1990-tallet at venstreradikale filosofer virkelig oppdaget apostelen Paulus. Det var oppsiktsvekkende å se marxister tørke støvet av Bibelen så snart de fikk nyss om evangeliets overskridende kraft: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus».