Kultur

– Eg reagerte då eg såg Human-Etisk Forbund bruke dette omgrepet, seier Siamak Yazdankhah (bildet).

423845_NP.jpg
Humanetikar Siamak Yazdankhah meiner bruken av omgrepet sekulær muslim er problematisk.
Vis

Mikrobiologen kom til Noreg frå Iran i 1986 og har vore medlem i Human-Etisk Forbund (HEF) sidan 1992. No har han skrive eit innlegg på nettavisa fritanke.no, der han kritiserer bruken av omgrepet «sekulær muslim» som unyansert. Bakgrunnen er leiarartikkelen i førre nummer av HEFs medlemsmagasin, Fri Tanke, der redaktør Kirsti Bergh oppmodar forbundet til i større grad å samarbeide med sekulære muslimar, mellom anna organisasjonane LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og SSI (Senter for Sekulær Integrering). Dei vil ifølgje Bergh vere gode samarbeidspartnarar for HEF i arbeidet for å få gjennomslag for eit sekulært lovverk.

Merkelapp