Det siste tiåret har store kulturbygninger poppet opp både i og utenfor Norge. De har vært selve kjernen i en byutviklingspolitikk som mente kulturattraksjoner ville være bensin i økonomien og limet mellom mennesker.