Vi er i høyere luftlag. Som alltid i Beethovens siste verker. Det skal visdom og usedvanlig lydhørhet til for ikke å svime av i
banaliteter og bråk.