Scorseses storfilm Silence, basert på Shûsaku Endôs gjennombruddsroman fra 1966 (norsk oversettelse Taus himmel), handler om Guds taushet. Hvor var Gud da japanske kristne på 1600-tallet ble torturert og drept, tvunget til å fornekte sin tro eller gå under jorden og leve troen i det skjulte? Det viktigste redskapet til å avsløre kristne var å legge ut såkalte «tråkkebilder» på bakken. Dette var treplater med relieffer av Jesus eller Maria og andre hellige bilder, som kristne ble tvunget til å tråkke på. Om de nektet, var de avslørt og kunne gjennom tortur tvinges til frafall. Mange av dem som til slutt tråkket, bevarte troen på tross av sitt frafall og praktiserte den i det skjulte.