Han innser at i dagens norske gudstjenester er denne referansen gått tapt.