Mens de sitter på toget på vei til besteforeldrene, bestemmer tvillingene Amund og Amanda seg for å gjøre et lite eksperiment. De bytter klær og gir seg ut for å være hverandre.