Tittelen på boka rammer inn den folkekjære forfatteren med tre karakteristikker: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust.